Gửi mail cho chúng tôi

Liên hệ

KHÁCH SẠN HÙNG ANH ĐÀ NẴNG

25 Võ Văn Kiệt, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

02363 86 79 79 - 0935 31 81 88

02363 86 79 79

info@hunganhhotel.com - sm@hunganhhotel.com

www.hunganhhotel.com

Thẻ tín dụng        : Visa Card, Master Card, American Express, JCB

Số lượng phòng  : 68

Số tầng                 : 16

Khách sạn Hùng Anh Đà Nẵng
Địa chỉ: 25 Võ Văn Kiệt, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 
Điện thoại: 02363 86 79 79 - 0935 31 81 88 |   Fax: 02363 86 79 79       |  Email: info@hunganhhotel.com - sm@hunganhhotel.com |  Website: www.hunganhhotel.com
Chat online