Gửi mail cho chúng tôi

Liên hệ

 KHÁCH SẠN HÙNG ANH ĐÀ NẴNG

25 Võ Văn Kiệt, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

   02363 86 79 79   -  0935 31 81 88

   02363 68 79 79

   info@hunganhhotel.com

   www.hunganhhotel.com

Credit card    : Visa Card, Master Card, American Express, JCB...

Rooms           : 68

Floor              : 16

Khách sạn Hùng Anh Đà Nẵng
Địa chỉ: 25 Võ Văn Kiệt, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 
Điện thoại: 02363 86 79 79 - 0935 31 81 88  |   Fax: 02363 86 79 79       |  Email: info@hunganhhotel.com - sm@hunganhhotel.com |  Website: www.hunganhhotel.com